Volume 36, Issue 7

August 2008

Passive event-related potentials by a single tone in personality disorders

Yuedi Shen, Meifang Zhu, Diachun Wang, Chundong Hao, Jinyao Ma, Yongfu Cao, Ming Cao, W. John Livesley, Kerry L. Jang, Wei Chen, Mowei Shen, Baihua Xu, Wei Wang