Volume 47, Issue 2

February 2019

The depression status of empty nesters in eastern rural China

Jingjing Zhou, Linlin Xiao, Yicheng Zhou, Guoqiang Rui, Xianlin Ni

Determinants of young vacationers’ recycling and conservation behavior when traveling

Heesup Han, Kiattipoom Kiatkawsin, Hyungseo Bobby Ryu, Heekyoung Jung, Wansoo Kim
PDF
Open Access