Volume 45, Issue 11

December 2017

Prosocial behavior in envy scenarios

Xiujun Li, Yuhui Su, Xiaoshi Liu, Wendian Shi, Kan Shi