Volume 37, Issue 4

May 2009

The sources of work stress for Chinese high school teachers

Peng Wang, Ping Lin, Hui Cao, Ting Jiao, Yanli Xu, Fengqiang Gao, Life P. Mashumba